hotline: (028) 6676 7575 - 012 7676 7575

NVR/ĐẦU GHI IP HDPARAGON

Sắp xếp :

-10%
ĐẦU GHI HYBRID 16 KÊNH TVI-IP HDPARAGON HDS-H7616IP-TVI
16.848.000₫ 18.720.000₫
-10%
ĐẦU GHI HYBRID 8 KÊNH TVI-IP HDPARAGON HDS-H7608IP-TVI
10.584.000₫ 11.760.000₫
-10%
ĐẦU GHI HYBRID 4 KÊNH TVI-IP HDPARAGON HDS-H7604IP-TVI
5.842.800₫ 6.492.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP 32 KÊNH 4K THÔNG MINH HDPARAGON HDS-N9632I-8HD/4F
282.841.200₫ 314.268.000₫
-10%
ĐẦU GHI HYBRID 16 KÊNH TVI HDPARAGON HDS-H9016IP-TVI
74.433.600₫ 82.704.000₫
-10%
ĐẦU GHI HYBRID 8 KÊNH TVI HDPARAGON HDS-H9008IP-TVI
59.194.800₫ 65.772.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP 256 KÊNH H.265+ HDPARAGON HDS-N97256I-24HD
250.160.400₫ 277.956.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP 256 KÊNH H.265+ HDPARAGON HDS-N97256I-16HD
196.214.400₫ 218.016.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP 128 KÊNH H.265+ HDPARAGON HDS-N97128I-24HD
178.513.200₫ 198.348.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP 128 KÊNH H.265+ HDPARAGON HDS-N97128I-16HD
125.420.400₫ 139.356.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP ULTRA HD 4K 64 KÊNH HDPARAGON HDS-N9664I-4K/16HD
113.389.200₫ 125.988.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP ULTRA HD 4K 64 KÊNH HDPARAGON HDS-N9664I-4K/8HD
69.951.600₫ 77.724.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP ULTRA HD 4K 32 KÊNH HDPARAGON HDS-N9632I-4K/8HD
50.554.800₫ 56.172.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP ULTRA HD 4K 16 KÊNH HDPARAGON HDS-N7716I-4K/P
24.894.000₫ 27.660.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP ULTRA HD 4K 32 KÊNH HDPARAGON HDS-N7732I-4K
22.442.400₫ 24.936.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP ULTRA HD 4K 16 KÊNH HDPARAGON HDS-N7716I-4K
18.889.200₫ 20.988.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP 16 KÊNH H.264 HDPARAGON HDS-N7716I-POE
16.848.000₫ 18.720.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP 32 KÊNH H.264 HDPARAGON HDS-N7732I-SE
14.061.600₫ 15.624.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP 16 KÊNH H.264 HDPARAGON HDS-N7716I-SE
10.843.200₫ 12.048.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP 16 KÊNH H.264 HDPARAGON HDS-N7616I-POE
9.234.000₫ 10.260.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP 8 KÊNH H.264 HDPARAGON HDS-N7608I-POE
8.802.000₫ 9.780.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH H.264 HDPARAGON HDS-N7604I-POE
5.594.400₫ 6.216.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP ULTRA HD 4K 32 KÊNH HDPARAGON HDS-N7632I-4K
10.162.800₫ 11.292.000₫
-10%
ĐẦU GHI IP 16 KÊNH H.264 HDPARAGON HDS-N7616I-SE
5.756.400₫ 6.396.000₫