hotline: (028) 6676 7575 - 012 7676 7575

NVR - ĐẦU GHI HÌNH IP KHsiries

Sắp xếp :

-10%
ĐẦU GHI HÌNH IP KBVISION KH-SV2000
340.200.000₫ 378.000.000₫
-10%
ĐẦU GHI HÌNH IP KBVISION KH-SV500
71.100.000₫ 79.000.000₫
-10%
ĐẦU GHI 64 KÊNH IP KBVISION KH-4K6864N3
34.200.000₫ 38.000.000₫
-10%
ĐẦU GHI 32 KÊNH IP KBVISION KH-4K6832N3
35.820.000₫ 39.800.000₫
-10%
ĐẦU GHI 16 KÊNH IP KBVISION KH-4K6816N3
28.782.000₫ 31.980.000₫
-10%
ĐẦU GHI 32 KÊNH IP KBVISION KH-4K6832N2
25.020.000₫ 27.800.000₫
-10%
ĐẦU GHI 32 KÊNH IP KBVISION KH-4K6432N2
16.020.000₫ 17.800.000₫
-10%
ĐẦU GHI 16 KÊNH IP KBVISION KH-4K6816N2
21.420.000₫ 23.800.000₫
-10%
ĐẦU GHI 32 KÊNH IP KBVISION KH-4K6232N2
10.620.000₫ 11.800.000₫
-10%
ĐẦU GHI HÌNH IP 4 KÊNH KBVISION KH-4K6104N2
4.950.000₫ 5.500.000₫
-10%
ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH IP WIFI KBVISION KH-W6104N2
6.822.000₫ 7.580.000₫
-10%
ĐẦU GHI HÌNH 256 KÊNH IP KBVISION KH-624256N2
315.000.000₫ 350.000.000₫
-10%
ĐẦU GHI HÌNH 128 KÊNH IP KBVISION KH-4K616128N2
135.000.000₫ 150.000.000₫
-10%
ĐẦU GHI HÌNH 128 KÊNH IP KBVISION KH-4K68128N2
71.100.000₫ 79.000.000₫
-10%
ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH IP KBVISION KH-6216N2
8.640.000₫ 9.600.000₫
-10%
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH IP KBVISION KH-6108N2
3.582.000₫ 3.980.000₫
-10%
ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH IP KBVISION KH-6104N2
3.042.000₫ 3.380.000₫